W dniach 11-13 października w klasztorze ojców dominikanów w Krakowie zorganizowaliśmy warsztaty śpiewów mszalnych na wspomnienia maryjne, które poprowadził Marcel Pérès.

Jakkolwiek dominikanie są w ostatnich dziesięcioleciach doskonale znani w środowisku miłośników liturgii z rozbudowanych śpiewów polifonicznych, kompozycje ćwiczone na tych warsztatach charakteryzowały się wyjątkową cechą: były trójgłosowym opracowaniem tradycyjnych melodii gregoriańskich z Graduale simplex. Co więcej, prowadzący warsztaty Marcel Pérès skomponował je specjalnie na zamówienie naszej Fundacji.

W trzydniowych warsztatach wzięło udział kilkanaście osób. Utwory – na dwa głosy męskie i jeden żeński – zabrzmiały w bazylice dominikanów na Mszy „fatimskiej” 13 października o godz. 17.00. Oprócz łacińskiego polifonicznego ordinarium mszalnego wierni mogli wysłuchać jednogłosowej pieśni Salve Regina z brewiarza sporządzonego na Cyprze dla Kanoników Grobu Bożego osiadłych tam po 1291 roku (Chantilly, Musée Condé, ms. 1076).

Skomponowana przez Marcela Pérèsa nowa msza maryjna mieści się w umiejętnościach schol liturgicznych wykonujących śpiewy z dominikańskich śpiewników „Niepojęta Trójco” t. I i II i można mieć nadzieję, że doczeka się szerszego upowszechnienia.