Na początku Wielkiego Postu, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do sakramentów wtajemniczenia, Kościół celebruje obrzęd wybrania – czyli wpisania imienia – katechumenów. Pod koniec lutego przeżywaliśmy ten obrzęd w obydwu naszych grupach: polsko- i angielskojęzycznej.

W sobotę 20 lutego, w kaplicy św. Dominika w Bazylice Świętej Trójcy dwóch mężczyzn przygotowujących się do chrztu w naszej polskojęzycznej wspólnocie katechumenalnej publicznie wyraziło swoje pragnienie bycia włączonymi w Kościół, a chrzestni i katechiści potwierdzili ich gotowość do wejścia na ostatni etap przygotowania. Przez najbliższe tygodnie panowie Arkadiusz i Dariusz będą uczestniczyć w kolejnych obrzędach okresu wybrania: skrutyniach oraz obrzędach przekazania.

Tydzień później, w niedzielę 28 lutego – tym razem w grupie prowadzonej w języku angielskim – także celebrowaliśmy obrzęd wybrania (kandydaci do chrztu) oraz obrzęd „wezwania do ciągłego nawracania się”, czyli celebrację rekomendowaną w anglojęzycznych księgach liturgicznych dla dorosłych już ochrzczonych, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.

W skład tegorocznej katechumenalnej grupy formacyjnej prowadzonej przez o. Łukasza Miśko OP wchodzi ośmioro dorosłych z Wietnamu, Tunezji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Wenezueli oraz USA.

Wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentów polecamy Waszej pamięci i modlitwie – zwłaszcza na czas trwającego właśnie Wielkiego Postu.