W trzecim odcinku prezes naszej Fundacji, o. Łukasz Miśko OP, rozmawia o roli śpiewu w Liturgii Słowa z naszym wiceprezesem o. Wojciechem Sznykiem OP, wykładowcą śpiewu liturgicznego w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów i w seminarium Księży Salezjanów, a także koordynatorem licznych projektów muzycznych Fundacji DOL.

Nagrania śpiewanych Ewangelii, o których mowa w wywiadzie, można znaleźć na stronie www.liturgia.pl/ewangelie.

Utwór w czołówce to Pieśń o słowie Bożym, muz. Ula Rogala, całość utworu dostępna na płycie Gaudete.

Niedziela Słowa Bożego, która zgodnie z wolą Papieża Franciszka przypada w każdym roku na trzecią niedzielę okresu zwykłego, ma za cel przypomnieć nam o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią. W ramach naszego mini-cyklu mogliście już wysłuchać rozmowy z liturgistą, o. Dominikiem Jurczakiem OP, wykładowcą rzymskich uczelni Anselmianum i Angelicum oraz o. Pawłem Trzopkiem, biblistą:

Niedziela Słowa Bożego: o lekcjonarzu z liturgistą


W Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny dążymy do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizujemy warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydajemy książki i nagrania muzyczne oraz tworzymy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także organizujemy środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego – nasze działania można wesprzeć m.in. przekazując 1% podatku dochodowego, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS: 0000354036.