W „Ruchu Biblijnym i Liturgicznym” – czasopiśmie naukowym poruszającym tematykę dwóch dyscyplin teologicznych: biblistyki i liturgiki – ukazała się napisana przez Bartłomieja K. Krzycha recenzja wydanej przez nas książki Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna? Davida W. Fagerberga (tom 72, nr 4, 2019, strony 377-383).

Książka Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna? Davida W. Fagerberga została wydana w Polsce w 2018 roku nakładem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w ramach serii Źródło i Szczyt. Choć powstała jako rozprawa doktorska, okazuje się być zaskakująco przystępną książką o liturgii.

Przedmiotem pracy Fagerberga jest – ściśle przez niego definiowana – teologia liturgiczna. Można powiedzieć, że autor dokonuje głębokiej i wszechstronnej analizy relacji prawa modlitwy (lex orandi) do prawa wiary (lex credendi). Książka Fagerberga jest jedną z najbardziej kompleksowych i innowacyjnych prac na ten temat. Książkę charakteryzuje lekki styl, odpowiednio dobrane przykłady, klarowny wywód – to zapewne również zasługa autorki przekładu Laury Bigaj.

Mimo że pewne szczegółowe stwierdzenia lub uwagi mogą budzić wątpliwości zarówno z punktu widzenia czysto liturgicznego, w tym ortopraksji (mimo że autor nie podaje żadnych postulatów ściśle praktycznych, ograniczając się do podkreślania prawdziwie ekumenicznej wartości swoich refleksji), jak i ortodoksji teologicznej (autor jest konwertytą z luteranizmu i często odwołuje się do myśli reformackiej, ale też wschodniej).

Pełną treść recenzji można znaleźć na stronie czasopisma.