W pierwszą niedzielę Adwentu siedmioro uczestników międzynarodowego kursu przygotowującego do sakramentów, który prowadzimy w języku angielskim, wzięło udział w obrzędzie przyjęcia do katechumenatu.

Obrzęd, zatytułowany „Rite of acceptance into the order of catechumens & the rite of welcoming baptized but uncatechized adults who are preparing for confirmation” odbył się w języku angielskim w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie, przewodniczył mu br. diakon Mikołaj Walczak.

fot. Mateusz Mrzyk OP