Dwaj ojcowie z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego zostali w sobotę powołani przez Generała Zakonu Kaznodziejskiego, o. Gerarda Francisco Parco Timonera III, do udziału w Komisji Liturgicznej Zakonu.

O. Dominik Jurczak został wybrany na drugą sześcioletnią kadencję w Komisji – tym razem jako jej przewodniczący – natomiast o. Łukasz Miśko, prezes naszej fundacji, został zaproszony do Podkomisji ds. Muzyki Liturgicznej.

– Jestem zaszczycony tym wyborem, choć sam uważam się raczej za duszpasterza, niż muzyka” – komentuje o. Łukasz. – „Doświadczając jednak tego, jak dobra muzyka liturgiczna działa w różnych przestrzeniach posługiwania, z entuzjazmem patrzę na najbliższe sześć lat mojego służenia Zakonowi w podkomisji ds. muzyki razem z s. Ragnhild Bjelland, o. Thomasem Möllerem OP i s. Marie Trainar. Mam wielką nadzieję, że ich wiedza ekspercka, jak również wsparcie wielu braci, sióstr i świeckich muzyków z Rodziny dominikańskiej na całym świecie, pozwoli nam znaleźć właściwe drogi, aby pomagać naszym wspólnotom coraz pełniej przyjmować dar świętej liturgii”.

Wybór nie zmienia dotychczasowych obowiązków braci: o. Dominik pozostaje wykładowcą rzymskich uczelni Angelicum i Anselmianum oraz stałym współpracownikiem Fundacji, a o. Łukasz – prezesem Fundacji i duszpasterzem w Krakowie. Ze względu na pandemię, w najbliższym czasie obrady obu gremiów zapewne odbywać się będą w formie telekonferencji.

Dominik Jurczak OP – w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest wicedyrektorem czasopisma naukowego Ecclesia Orans, wykładowcą w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” i na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej oraz promotorem liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów. W latach 2016-2019 był prezesem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, obecnie nadal z nią ściśle współpracuje.

Łukasz Miśko OP – uczył się gry na fortepianie i organach w PSM I i II st. w Przemyślu. Zainspirowany sposobem modlitwy i śpiewu braci kaznodziejów, wstąpił do Zakonu w roku 2000, gdzie posługiwał jako kantor i dyrygent. W roku 2007 otrzymał dyplom Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, broniąc pracę z patrologii. W latach 2009-2019 pracował jako duszpasterz akademicki w Nowym Jorku, Seattle i Salt Lake City, koncentrując się na formacji liturgicznej wiernych i wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. Podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie posługiwał jako drugi dyrygent w Mercy Center, współprowadząc śpiew dla 18 tysięcy anglojęzycznych pielgrzymów. Od 2019 roku mieszka w Krakowie i jest prezesem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.