W piątek 15 czerwca słuchacze Radia Kraków mogli wysłuchać rozmowy p. red. Anny Łoś z ojcami związanymi z Dominikańskim Ośrodklem Liturgicznym na temat książki „Theologia prima”.

W studiu gościli o. Dominik Jurczak OP – prezes naszej Fundacji, o. Łukasz Miśko – stały współpracownik Fundacji w USA oraz br. Dominik Zarychta – diakon i kantor w krakowskim klasztorze oo. Dominikanów.

Korzenie tego terminu tkwią w filozofii greckiej – Platon używał go, zwracając na edukacyjną funkcję mitologii, a Arystoteles identyfikował z metafizyką – uznając, że pierwiastek boski obecny jest we wszystkich bytach. Mowa o teologii. O jej szczególnym wymiarze rozmawiamy w Duchowym Kole Kultury, a pretekstem do dyskusji jest teologiczna książka roku, czyli „Theologia prima” Davida W. Fagerberga.

Książka Fagerberga jest już piątą pozycją serii „Źródło i Szczyt” prezentującą polskiemu czytelnikowi bogactwo teologii liturgicznej. Zdecydowaliśmy się opublikować książkę Davida W. Fagerberga, ponieważ czytając ją można poznać również myślenie jego nauczycieli. Fagerberg umiejętnie przedsta­wia w formie syntezy najważniejsze idee teologii liturgicznej rozwijanej przez Aidana Kavanagha oraz Aleksandra Schmemanna. Równocześnie Theologia Pri­ma nie jest jedynie streszczeniem myśli wspomnianych teologów, ale twórczym rozwinięciem ich poglądów.

Książka jest dostępna w bieżącej sprzedaży – także intenetowej i telefonicznej.