W dniach 19-22 lutego znowu nagrywamy! Po bardzo udanej wakacyjnej sesji nagraniowej, której owocem są płyty „Maranatha” (wydana w grudniu) i „Alle psallite!” (ukaże się w lutym), przyszedł czas na planowane nagranie Kantyczek o Najświętszej Maryi Pannie.

Materiał, o którym mowa, to trzynastowieczny zbiór 420 poematów, których autorstwo przypisuje się Alfonsowi X, królowi Kastylii (1221-1284). Oryginalnie skomponowane zostały w języku galoportugalskim. Na każdą pieśń chwalebną, opowiadającą o przymiotach Najśw. Dziewicy (lauda) przypada kolejnych 10 historii o cudach, których Matka Boża dokonała dla pielgrzymów. My wybraliśmy po 10 laudów i historii, a Magda Sendor dokonała ich przekładu na język polski – wydamy je w śpiewniczku razem z płytą, na której nagramy kilkanaście z nich.

Nagrania odbywają się w piątek, sobotę, i poniedziałek w klasztorze oo. Bernardynów, tuż pod Wawelem. Bierze w nich udział zespół Flori pari, którego szefem muzycznym jest Aleksander Tomczyk; towarzyszy mu zespół muzyki dawnej Perfugium z Mateuszem Kowalskim na czele, jako vox populi. Jedną z pieśni mają wykonać nawet dzieci muzyków.

Autorem aranżacji jest zespół Flori pari, ale niektóre opracowania przygotowali znani autorzy, tacy jak Henryk Krawczyk czy Paweł Bębenek. Nagranie tradycyjnie już realizuje Edward Sosulski, a Anita Pyrek jest jego producentem.

Wydanie płyty jest planowane przed wakacjami.

Projekt powstaje dzięki ofiarności darczyńców naszej Fundacji. Prosimy o modlitwę w intencji tej inicjatywy i zaangażowanych w nią osób.