W ubiegły weekend, w dniach 28-30 listopada, przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbyły się warsztaty wyjazdowe dla uczestników I i II roku Szkoły Kantorów. Poświęcone były one w głównej mierze nauce polskich pieśni tradycyjnych.

Zajęcia poprowadziła znana wokalistka, badaczka i multiinstrumentalistka, Anna Broda. Uczestnicy warsztatów wysłuchali także wykładu z emisji głosu, który wygłosił Marcin Wasilewski-Kruk, uczyli się śpiewu gregoriańskiego pod kierunkiem Sławomira Witkowskiego oraz brali udział we wspólnych celebracjach liturgicznych. Fundację reprezentowali odpowiedzialni za Szkołę Kantorów br. Wojciech Sznyk OP i Daniel Wierzejski.

Uczestnicy na wyjeździe wspólnie pracowali nad repertuarem tradycyjnych polskich pieśni adwentowych: ludowych i szlacheckich, czterogłosowych opracowań ze śpiewników Niepojęta Trójco, jak i chorałowych antyfon oraz części stałych mszy świętej. Kolejne dni warsztatowe, oprócz zajęć muzycznych, wypełniały nam dysputy o muzyce liturgicznej i pracy kantora oraz wspólna modlitwa brewiarzowa, która była okazją do praktycznego zastosowania śpiewu przy użyciu tonów psalmowych. Nasi kantorzy włączyli się w śpiew podczas sobotniej mszy wieczornej, odbywającej się w kalwaryjskim sanktuarium, przygotowali także śpiew na liturgię mszy świętej I niedzieli adwentu.

Bardzo intensywny, wspólnie spędzony czas warsztatów, stał się znakomitą okazją do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń, przemyśleń oraz integracji uczestników i osób prowadzących zajęcia.

Szkoła Kantorów to dwuletni kurs wokalno-liturgiczny, który nasza Fundacja prowadzi od 2011 roku. Szkoła przeznaczona jest dla amatorów zajmujących się muzyką liturgiczną, którzy nie mogli zdobyć wykształcenia muzycznego oraz dla osób już wykształconych muzycznie, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie muzyki liturgicznej. Każdy rocznik spotyka się na zajęciach w wybrane soboty w ciągu roku w Krakowie, ale stałym elementem programu jest także wspólny wyjazd weekendowy.

fot. Ludwig Schneider, Wikipedia