Rozmowę o rekolekcjach Mysterium fascinans, które po raz kolejny we wrześniu współorganizuje Dominikański Ośrodek Liturgiczny, wyemitowało krakowskie Radio Plus w popołudniowym magazynie reporterów 26 lipca.

Magazyn reporterów „W rytmie wydarzeń” prowadzi Bogdan Ingersleben. Rozmowę z Michałem Wsiołkowskim z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego przeprowadził red. Michał Henkel (nagranie rozmowy zostało udostępnione przez Radio Plus).

Warto zaznaczyć, że zapisy na rekolekcje trwają do 25 sierpnia. Szczegóły na temat wydarzenia można znaleźć na stronie informacyjnej.

„W magazynie reporterów Radia Plus, zgodnie z nazwą  programu, mówimy o tym co w naszym mieście jest najważniejsze,  zarówno w życiu Kościoła jak i w sferze urzędniczo-miejskiej. Tym drugim często zadajemy dociekliwe pytania. Sporo czasu poświęcamy  też sprawom społecznym, ochronie zdrowia, osobom starszym i niepełnosprawnym. Warto słuchać od poniedziałku do piątku od 16:00 do 18:00 by być blisko najważniejszych wydarzeń i problemów” – można przeczytać na stronie radia.