Zapraszamy już wkrótce!

 

Regulamin usługi składania darowizn poprzez Direct Carrier Billing

1. Płatności Direct Carrier Billing obsługiwane są przez Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, NIP 6751279514, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256533, NIP: 6751279514 o kapitale zakładowym 933.168,60 złotych, opłaconym w całości, wpis do rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez KNF pod numerem MIP25/2019. Warunki współpracy dostępne w witrynie www.mobiltek.pl.
2. Aby dokonać płatności za pośrednictwem Direct Carrier Billing, należy zainicjować transakcję na stronie internetowej serwisu liturgia.dominikanie.pl, wpisując numer swojego telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS zawierający kod PIN, który należy przepisać w odpowiednim miejscu na stronie internetowej. Po wykonaniu opisanych powyżej kroków, użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie płatności.
3. Płatność jest jednorazowa lub powtarzalna w cyklu comiesięcznym, a jej wartość brutto podana jest na stronie zamawianego produktu. Opłata zostanie naliczona przez operatora poprzez obciążenie odpowiednią kwotą rachunku telefonicznego w przypadku telefonu na abonament lub odjęcie jej od salda użytkownika w przypadku telefonu na kartę.
4. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że w związku z zamówieniem (złożeniem darowizny) nie otrzyma żadnego produktu ani usługi, a jedynie bezinteresownie i dobrowolnie wesprze działalność Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.
5. Reklamacje związane z działaniem usługi należy składać do firmy MOBILTEK, na adres [email protected] Usługa dostępna jest w sieciach GSM: Play.