fbpx

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

Warszawa

Br. Dariusz, br. Ireneusz Maria, s. Rachel

Wspólnoty Jerozolimskie narodziły się z inicjatywy ojca Pierre-Marie Delfieux oraz kardynała François Marty, ówczesnego arcybiskupa Paryża w 1975 roku, w sercu ruchu odnowy, jaka nastąpiła po Soborze Watykańskim II. Gromadzą mnichów, mniszki i osoby świeckie pragnące, zgodnie z własnym charyzmatem i powołaniem, dzielić tę samą duchowość zapraszającą ich do życia „w sercu miast, w sercu Boga”. Obok dwóch Instytutów Monastycznych Braci i Sióstr Jerozolimskich, których zasadniczym powołaniem jest tworzenie przestrzeni modlitwy pośród gwaru wielkich miast, stopniowo powstawały inne grupy, by wspólnie utworzyć Rodzinę Jerozolimską: Wspólnoty Apostolskie, przenoszące charyzmat jerozolimski w życie parafii, a także liczne Wspólnoty Świeckie.

We Wspólnotach Eucharystia sprawowana jest raz dziennie – wieczorem w połączeniu z Nieszporami. Komunia Święta jest udzielana pod dwiema postaciami. Bracia i siostry wspólnie śpiewają monastyczną liturgię godzin na cztery głosy, przeplatając ją momentami ciszy.

„Jeruzalem Księga Życia. Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie”, Pierre-Marie Delfieux, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2012