fbpx

Faustyna Hinc

Dyrygentka

Magister sztuki Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu na Akademii Muzycznej w Gdańsku – kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Szkoły Kantorów w Krakowie. Współzałożyciel Gdańskiej Szkoły Kantorów, gdzie koordynuje jej działanie oraz prowadzi zajęcia.

Swój warsztat dyrygencki zdobywała u dr. hab. Karola Kisiela, następnie u o. dr. hab. Dawida Kusza OP, obecnie u prof. dr hab. Aleksandry Grucza-Rogalskiej na gdańskiej Alma Mater. Kompetencje z zakresu emisji głosu pogłębia do dziś u dr hab. Teresy Pabjańczyk, wcześniej u Olgi Trzebickiej. Brała udział w wielu projektach chóralnych z Chórem Mieszanym IV Wydziału Akademii Muzycznej w Gdańsku pod okiem dr. hab. Michała Kozorysa.

W latach 2016-2019 pełniła funkcję kantora scholi akademickiej przy klasztorze oo. Dominikanów w Gdańsku, obecnie kantor scholi w dominikańskim duszpasterstwie postakademickim. Regularnie dyryguje przyklasztornym chórem św. Mikołaja podczas Świąt Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego oraz innych uroczystości. Jednocześnie uczy muzyki w szkole podstawowej, prowadzi indywidualną oraz zbiorową emisję głosu wśród dzieci 9-14-letnich oraz osób dorosłych. W 2019 roku skomponowany przez nią utwór do wiersza K. I. Gałczyńskiego Skromność otrzymał wyróżnienie w XV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej Lubię poezję.

Znaczący wpływ na obecny kształt warsztatu Faustyny miało zaznajomienie się z arteterapią podczas studiów na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz równoległa nauka w Szkole Kantorów w Krakowie – integralny rozwój muzyczny w trzech sferach: ciała, ducha i psychiki, dlatego też do emisji głosu indywidualnej oraz zbiorowej podchodzi w sposób całościowy i integralny.

Jest czynnym kantorem. W wolnych chwilach pisze muzykę do psalmów oraz antyfon mszalnych, gra na ukulele oraz robi zdjęcia ukochanym analogiem Praktica.