fbpx

Elżbieta Wtorkowska

Profesor dyrygentury

Profesor sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012-2016 pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie jest rektorem macierzystej uczelni.

Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz jest konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy. Od 2020 roku pełni funkcję rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Od 1993 roku jest wykładowcą w Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne w Europie, jak również w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Australii. 

W 1981 roku założyła Chór Dziewczęcy „Canzona” w Murowanej Goślinie, a w 2001 roku  Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński oraz sprawuje opiekę artystyczną  i merytoryczną nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonym przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską. 

Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku.

Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.

2 kwietnia 2020 r. została wybrana na stanowisko rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, na kadencję 2020-2024.