Zapraszamy na gregoriańską wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego w czwartek 24 marca 2022 o godz. 20:00 w kościele NMP Śnieżnej przy ul. Mikołajskiej w Krakowie.

Zwiastowanie Pańskie to jedna z najważniejszych uroczystości obchodzonych w Kościele. Upamiętnia chwilę, w której archanioł Gabriel przyszedł do Maryi – skromnej, prostej dziewczyny z Nazaretu – i obwieścił Jej, że Bóg wybrał Ją na dziewiczą matkę naszego Zbawiciela. Wspominając to wydarzenie czcimy tajemnicę wcielenia Syna Bożego, który przyszedł na świat aby umrzeć za nasze grzechy i wybawić nas od śmierci wiecznej.

W wieczór poprzedzający uroczystość odprawimy gregoriańską Godzinę czytań. Modlitwę poprowadzi Grupa Chorałowa Vigilantes pod kierunkiem o. Wojciecha Sznyka OP z naszej Fundacji. Dla uczestników przygotujemy teksty, ale umożliwiamy też pobranie tekstów liturgii w formie pliku pdf.