Rozpoczął się marzec, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliża się drugie spotkanie z cyklu „Konsekrować świat” – przypominamy, że obowiązują na nie oddzielne zapisy (nawet dla uczestników pierwszego spotkania). Od lutego zapraszamy Was na spotkania z myślą wybitnego teologa liturgii D. Fagerberga.

Liturgia, która wychodzi poza kościelną kruchtę – tak na celebrację chrześcijańskich misteriów patrzy David Fagerberg, profesor teologii na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. Jego wczesna książka „Theologia Prima: czym jest teologia liturgiczna?” (kliknij, aby zamówić w języku polskim), została wydana po polsku kilka lat temu w naszej serii Źródło i szczyt.

Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?

Consecrating the World. On Mundane Liturgical Theology” (kliknij, aby zamówić w języku angielskim) to książka niezwykle świeża i szeroka w swej wizji. Wychodząc od pojęcia „konsekracji świata”, zaczerpniętego od św. Pawła VI, Fagerberg pokazuje, jak dobrze uformowana liturgiczna duchowość może ukształtować w nas taki sposób życia w świeckiej codzienności, żeby każdy jej element był celebrowany w jedności z ofiarniczym kierunkiem Eucharystii.

Wprawdzie książka Davida Fagerberga nie doczekała się jeszcze polskiego tłumaczenia, ale znajomość języka angielskiego nie jest wymagana do udziału w seminarium. Podczas kolejnych pięciu spotkań o. Łukasz przybliża kluczowe koncepcje książki wraz z przetłumaczonymi przez siebie fragmentami. Wspólna lektura będzie też okazją do dyskusji nie tylko nad samym tekstem, ale również nad doświadczeniem uczestników w przestrzeni uświęcania świata na sposób liturgiczny.

Aby wziąć udział w seminarium, konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie projektu na każde spotkanie oddzielnie.