W wigilię uroczystośc Najświętszej Trójcy, w sobotę, 26 maja, o godz. 20:30 zapraszamy serdecznie do Kapitularza krakowskiego klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12. Matutinum tej uroczystości już po raz dziewiąty poprowadzi grupa chorałowa Vigilantes pod przewodnictwem o. Grzegorza Dońca OP z naszej Fundacji.

„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu” – tymi słowami każdego dnia oddajemy cześć Jednemu Bogu w Trzech Osobach. W sposób szczególny czcimy Trójcę Najświętszą tydzień po Zesłaniu Ducha Świętego. Choć prawdę o Trójcy Świętej objawił nam Chrystus Pan, a Nowy Testament pełen jest odniesień do Trzech Osób Boskich, to osobna uroczystość ku czci Trójcy Świętej jest stosunkowo młoda, bo pochodzi z XI w., a na cały Kościół została rozszerzona w wieku XIV.

Dla uczestników będą przygotowane śpiewniki z tekstami i nutami, tak aby każdy mógł włączyć się do wspólnej modlitwy.