Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego serdecznie zaprasza na Msze święte w wigilię i w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (7 i 8 grudnia 2016) w dwóch krakowskich kościołach karmelitańskich: „Na Piasku” i przy ul. Rakowickiej.

Koncert pieśni maryjnych - plakatWigilijna Msza św. odbędzie się w środę, 7 grudnia o godzinie 19.00 w bazylice oo. Karmelitów na Piasku, przy ul. Karmelickiej 19. Msza św. w dniu uroczystości będzie celebrowana w ramach odpustu w kościele oo. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 o godz. 18.00. W trakcie Eucharystii w ramach części stałych usłyszymy Messe Basse G. Fauré na chór żeński i organy (wyk. Henryk Krawczyk). Propria mszalne Mszy wigilijnej zaśpiewa chorałowe bractwo San Clemente.

Po obu Mszach św. zapraszamy na koncert pieśni maryjnych, złożony z utworów E. Griega, J. Brahmsa, F. Poulenca i M. Raczyńskiego. Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego poprowadzi Ewa Kieres, która jest jego stałym dyrygentem i kierownikiem artystycznym.

Błogosławiony Papież Pius IX w bulli Ineffabilis Deus, ogłaszającej dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP w 1854 roku tak pisał o Maryi: „Z przyrodzenia piękna i nie znająca (…) żadnej skazy, jak jutrzenka zewsząd promienista wystąpiła na świecie w swym Niepokalanym Poczęciu”. Właśnie to piękno Maryi i Jej niezwykłość będziemy się starali wyśpiewać w utworach poświęconych Jej czci. Wspólnie świętujmy tę szczególną uroczystość, rozważając, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg swojej Służebnicy.

Koncert pieśni maryjnych - plakatKoncert pieśni maryjnych - plakat