W numerze 2/2015 kwartalnika „Homo Dei” czytamy o wydanej przez nas książce Liturgia a osobowość D. von Hildebranda: „W tej mistrzowskiej pracy Hildebrand objawia się nie tylko jako znakomity filozof, jakim jest powszechnie znany, ale i jako chrześcijanin głęboko rozumiejący „ducha” liturgii”.

Dietrich von Hildebrand, Liturgia a osobowość, seria „Źródło i Szczyt” nr 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 166

W tej mistrzowskiej pracy Hildebrand objawia się nie tylko jako znakomity filozof, jakim jest powszechnie znany, ale i jako chrześcijanin głęboko rozumiejący „ducha” liturgii. W tej książce ukazuje, że duch ten jest tożsamy z wartościami kształtującymi pozytywnie ludzką osobowość. Innymi słowy, ten, kto przeżywa liturgię w jej duchu, a nie jako zwykłą formalność, jednocześnie rozwija swą osobowość ku prawdziwym wartościom, kształtuje swoje człowieczeństwo, osiąga dojrzałość nie tylko jako chrześcijanin, ale i jako człowiek.

Robert F. Taft SJ, Ponad Wschodem i Zachodem. Problemy rozumienia liturgii, seria „Źródło i Szczyt” nr 3, Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 420

Ponad Wschodem i Zachodemto fascynujący zbiór tekstów o. Tafta – amerykańskiego jezuity, archimandryty Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, eksperta i doradcy Stolicy Apostolskiej w dziedzinie liturgii wschodnich, emerytowanego profesora Papieskiego Instytutu Wschodniego, autora wielu przełomowych prac i cenionego autorytetu naukowego – przedstawiający najważniejsze tematy zgłębiane przez Autora podczas wieloletnich badań. Prócz tekstów podstawowych i wprowadzających w liturgiczną duchowość Wschodu Taft podejmuje również kwestie szczegółowe, takie jak problem teologii niedzieli, chrześcijańskiego świętowania, koncelebry czy sposobu przyjmowania komunii świętej. Niniejsza książka w przenikliwy i atrakcyjny sposób ukazuje, jak różne tradycje liturgiczne mogą się wzajemnie ubogacać.

Informacje ukazały się w „Homo Dei” – jednym z najstarszych periodyków teologiczno‐duszpasterskich w Polsce, adresowanym głównie do kapłanów. Od ponad 80 lat stara się służyć Kościołowi i jego duszpasterzom poprzez treści, które mają na celu rozwijać i pogłębiać duchowość oraz praktykę kapłańskiego życia. W obecnych czasach stara się poruszać ważne tematy, zaprasza do dyskusji i wskazuje sposoby rozwiązywania problemów. Chce także praktycznie wspierać i pomagać duszpas­terzom w ich często trudnym posługiwaniu, stąd np. dział „Inicjatywy duszpasterskie” oraz materiały homiletyczne. Redakcja sądzi, że ważne jest, by kapłani, szczególnie młodzi, korzystali z różnych możliwości formowania swojego ducha i intelektu. Na łamach znalazło się także miejsce dla świeckich publicystów podejmujących aktualne tematy życia społecznego i religijnego. Zachęca także do czytania, publikując recenzje oraz informacje o nowościach książkowych.