Ojciec Tomasz Grabowski OP i diakon Krzysztof Porosło wspólnie prowadzili rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w Skawinie. Trzy dni katechez, spotkań i celebracji poświęcili na rozważanie tematu wiary. W sam raz na trwający Rok Wiary.

Krzysztof i Tomasz współpracują przy różnych okazjach. Jak sami mówią, wspólne działania inspiruje głównie ks. diakon. Jest to jedyny taki duet w Polsce, który od kilku już lat głosi katechezy, konferencje, a tym razem i rekolekcje. 

Ich współpraca zaczęła się podczas pierwszej edycji rekolekcji Mysterium Fascinans ponad pięć lat temu. Od tego czasu współorganizacją rekolekcji para się nasza Fundacja. Od dwóch lat dominikanin i ksiądz diecezjalny prowadzą cykl katechez liturgicznych. Plotka niesie, że na ich bazie przygotowują książkę, której celem będzie wprowadzenie w najważniejsze momenty roku liturgicznego.

Tym razem głosili rekolekcje dla młodzieży o wierze: osobistej i żywej więzi z Chrystusem. Trzy dni, od poniedziałku do środy, dla poszczególnych grup wiekowych głosili katechezy, celebrowali liturgię i nabożeństwa. Mówią, że to dobre doświadczenie, którego głównym atutem była wspaniała młodzież z zespołu szkół katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie. Na zakończenie rekolekcji odbyło się również spotkanie z nauczycielami pracującymi w szkole. Według relacji zaangażowanych nauczycieli możemy spodziewać się kontynuacji tegoż spotkania w formie warsztatów dla grona pedagogicznego we wrześniu.