Zgłoszenia na Wolontariat

Zgłoszenia wolontariuszy do różnych projektów Fundacji - więcej informacji

Jeśli aktualnie nie masz pewności co do możliwości zaangażowania, nie wypełniaj formularza zgłoszeniowego. Wróć do niego dopiero wtedy, gdy ustalisz swoją dyspozycyjność.

Dane uczestnika

  podstawowa forma kontaktu
  dopisz 9 cyfr, bez przerw
  wpisz 11 cyfr, bez przerw

Informacje o zgłoszeniu


Interesuje mnie zaangażowanie się w:

  
  
  
  
  
  

Posiadam następujące kompetencje, które mogę wykorzystać w ramach wolontariatu (opcjonalnie):

  
  
  
  
  
  

Dodatkowe uwagi do zgłoszenia (opcjonalnie):Zaznacz, abyśmy mogli przyjąć Twoje dane: