Zgłoszenia na Mysterium fascinans

Lista rezerwowa na Mysterium fascinans 2019 - więcej informacji

Z powodu dużego zainteresowania i wyczerpania się wolnych miejsc musieliśmy zamknąć zapisy na tegoroczną edycję. Wypełniając poniższy formularz, zgłaszasz chęć uczestnictwa w rekolekcjach Mysterium fascinans 2019. Przesłanie formularza nie jest zobowiązujące dla żadnej ze stron - ani uczestnika do zapłaty i uczestnictwa, ani organizatora do przyjęcia zgłoszenia. Ponieważ na liście rezerwowej oczekuje obecnie ponad 50 osób, nie możemy obiecać przyjęcia na listę uczestników.

Jeśli zostałeś przeniesiony na listę rezerwową z listy uczestników - przez ten formularz zapiszesz się do kolejki oczekujących na powrót na listę główną (jeśli zwolni się miejsce, poprosimy Cię o wpłatę bez ponownego wypełniania pełnego formularza zgłoszeniowego). 
  
Zaznacz, abyśmy mogli przyjąć Twoje dane: