<h1>Kraków: Trwają zapisy na X rekolekcje Mysterium fascinans z udziałem o. Cassiana Folsoma</h1>

<p><strong>W tym roku już po raz dziesiąty w Krakowie odbędą się&nbsp;rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans. W ciągu dekady ich nazwa stała się rozpoznawalna w całej Polsce. Setkom uczestnik&oacute;w kojarzy się z harmonijnym połączeniem pięknie celebrowanej liturgii z&nbsp;pogłębioną refleksją na jej temat. Tegoroczne rozważania poprowadzi o. Cassian Folsom OSB, profesor rzymskiego Anselmianum.</strong></p>

<p>Hasło tegorocznej edycji &ndash; &bdquo;Duch liturgii&rdquo; &ndash; jest świadomym odniesieniem do poprzedniej edycji, jej kontynuacją i&nbsp;poszerzeniem, ale r&oacute;wnież nawiązaniem do znanej książki kard. Josepha Ratzingera, p&oacute;źniej papieża Benedykta XVI, kt&oacute;ry w&nbsp;trakcie swojego pontyfikatu pokazywał nam naczelne miejsce liturgii w&nbsp;życiu Kościoła i&nbsp;w życiu chrześcijanina. Wraz&nbsp;z&nbsp;gościem specjalnym, ojcem Cassianem Folsomem OSB, wieloletnim przeorem benedyktyńskiej wsp&oacute;lnoty w&nbsp;Nursji, uczestnicy będą szukać tego, co istotne dla właściwego rozumienia liturgii, tego, co odnosi się do sztuki celebracji (<em>ars celebrandi</em>) obu form rytu rzymskiego.</p>

<p>Ojciec Folsom, kt&oacute;ry jest profesorem w&nbsp;Papieskim Instytucie Liturgicznym&nbsp;&ndash; rzymskim&nbsp;<em>Anselmianum</em>, będzie wprowadzał w&nbsp;tajemnice celebrowanych misteri&oacute;w, pokazując jak obie formy rzymskiego rytu uzupełniają się i&nbsp;przenikają.</p>

<p>&ndash; R&oacute;wnocześnie pod hasłem &bdquo;Duch liturgii&rdquo; kryje się pytanie o&nbsp;to, w&nbsp;jaki spos&oacute;b żyć liturgią na co dzień, albo inaczej m&oacute;wiąc, jak liturgia kształtuje duchowość chrześcijańską.&nbsp;Chcemy zatem pytać o&nbsp;to, jak liturgia kształtuje całość chrześcijańskiego życia; innymi słowy to, co możemy nazwać liturgiczną osobowością człowieka wierzącego: życie w&nbsp;obecności Słowa, przeniknięte duchem dziękczynienia i&nbsp;ofiary, w&nbsp;nieustannym uwielbieniu Boga &ndash; m&oacute;wi ks.&nbsp;Krzysztof Porosło, inicjator rekolekcji.</p>

<p>Ważnym założeniem rekolekcji jest pr&oacute;ba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i&nbsp;obrazowy. &ndash; Wybierając prelegent&oacute;w kierujemy się przekonaniem, że potrzebujemy przede wszystkim pedagog&oacute;w, kt&oacute;rzy w&nbsp;spos&oacute;b przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej &ndash; wyjaśnia Michał Wsiołkowski z Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, koordynator rekolekcji. &ndash; Obok gościa specjalnego, na jubileuszową edycję zaprosiliśmy osoby związane z&nbsp;naszymi rekolekcjami, tych, kt&oacute;rzy przez minione dziesięć lat budowali środowisko wok&oacute;ł&nbsp;<em>Mysterium fascinans</em>: ks. Krzysztofa Porosłę, ks. Roberta Woźniaka, ks.&nbsp;Macieja Zacharę MIC, ks. Bogusława Miguta, ks. Dominika Ostrowskiego, o. Tomasza Grabowskiego OP i&nbsp;o. Dominika Jurczaka OP. Tegorocznym rekolekcjonistą &ndash; po trzyletniej przerwie &ndash; będzie krakowski biblista, ks. Wojciech Węgrzyniak. Oczywiście nie zabraknie&nbsp;<em>Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis</em>, kt&oacute;ra będzie animowała śpiew chorału gregoriańskiego w&nbsp;czasie rekolekcji.</p>

<p>Rekolekcje Mysterium fascinans rokrocznie gromadzą około 200 os&oacute;b, kt&oacute;re chcą pogłębić rozumienie i&nbsp;przeżywanie liturgii. Podczas każdej z dotychczasowych edycji na rekolekcjach gościli wybitni teologowie i liturgiści &ndash; wśr&oacute;d nich ks. prof. Cesare Giraudo,&nbsp;ks. dr Jose Antonio Go&ntilde;i z&nbsp;Pampeluny, ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i&nbsp;ks. prof. Pierangelo Muroni. Zaproszenia przyjmowali także m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC, o. dr Mateusz Przanowski OP, dr Tomasz Dekert i wielu innych znakomitych m&oacute;wc&oacute;w.</p>

<p>Rekolekcje odbywają się od 2008 roku we wrześniu z inicjatywy Krzysztofa Porosły, obecnie doktoranta w Papelunie, kt&oacute;ry rozpoczynał ich organizację&nbsp;jako kleryk krakowskiego seminarium. Dotychczas miały miejsce w ośrodkach rekolekcyjnych w Skomielnej Czarnej, Bystrej, Zembrzycach i Krakowie.</p>

<p>&ndash; Przed dziesięcioma laty zaczynaliśmy w&nbsp;gronie trzydziestu kilku os&oacute;b &ndash; wspomina ks. Krzysztof. &ndash; Wtedy chyba nikt się nie spodziewał, jak bardzo rekolekcje te rozrosną się i&nbsp;jak &ndash; na przestrzeni lat &ndash; będzie rozwijała się ich forma. Dzisiaj, zapraszając na dziesiątą edycję, jesteśmy przekonani, że nie mogą się one odbywać inaczej, niż w&nbsp;rytm celebrowanej liturgii.</p>

<p>Aby wziąć udział w&nbsp;rekolekcjach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie <a href="http://www.mysteriumfascinans.pl">www.mysteriumfascinans.pl</a>&nbsp;(do wyczerpania miejsc) i z g&oacute;ry opłacić zgłoszenie. Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni (kt&oacute;rzy ukończyli 16 rok życia): świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy i&nbsp;zakonnicy.</p>

<p>&ndash; Gorąco ufamy &ndash; i&nbsp;modlimy się o&nbsp;to, by rekolekcje były nie tylko mądre, ale r&oacute;wnież pełne inspiracji ku nawr&oacute;ceniu&nbsp;&ndash; zaprasza o. Dominik Jurczak, prezes Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.</p>

<p><em>mw</em></p>

<p>&nbsp;</p>