<h1>Kraków: Msza i&nbsp;koncert z&nbsp;okazji 799.&nbsp;rocznicy założenia dominikanów<h1>

<h3>We wtorek, 22 grudnia, w&nbsp;dniu 799. rocznicy założenia zakonu dominikańskiego, w&nbsp;krakowskiej bazylice oo. Dominikanów podczas Mszy o&nbsp;godz. 19:30 wykona zostanie Missa D-dur Franza Danziego pod dyrekcją o. Dawida Kusza. Po Mszy św. odbędzie się koncert Chóru Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego: Te Deum utrechckie Händla.</h3>

<p>Chórem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego dyrygować będzie Ewa Kieres, soliści: Joanna Radziszewska (sopran) Monika Korybalska-Kozarek (mezzosopran) Łukasz Dulewicz (alt) Krzysztof Kozarek (tenor) Dawid Biwo (bas).</p>

<p>Chór mieszany Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego powstał w&nbsp;maju 2015 roku. Od początku jego dyrygentem jest Ewa Kieres. Zespół podejmuje pracę nad wokalną muzyką sakralną, tak by móc zarówno służyć podczas liturgii, jak i&nbsp;brać udział w&nbsp;wydarzeniach kulturalnych. Kierując się zasadami określonymi w&nbsp;dokumentach o&nbsp;muzyce liturgicznej, chór wykonuje przede wszystkim dawną i&nbsp;nową polifonię (m.in. utwory Gomółki, Zieleńskiego, Gorczyckiego, Arcadelta, Bacha, a&nbsp;także utwory Mozarta, Brucknera, Duruflé, Rachmaninowa i&nbsp;innych) oraz śpiew, w&nbsp;który bez większych trudności mogą włączyć się wierni (wybrane części repertuaru ze śpiewnika <em>Niepojęta Trójco</em>).</p>

<p>Patronat nad wydarzeniem objęły serwisy Liturgia.pl oraz Dominikanie.pl, a&nbsp;także Radio Kraków.</p>